NOVINKY

OKTÓBER 2017

Centrum AWS MRO exceluje v projekte pre zákazníka s vysokým profilom obrany

"Vedenie cesty v službách MRO"

Newcastle-under-Lyme, Veľká Británia - október 2017: Spoločnosť AWS, jeden z popredných európskych poskytovateľov špecializovaných výrobcov elektronických výrobných služieb, nedávno vykonala rozsiahlu prepracovanú komplexnú rádiovú jednotku pre globálneho zákazníka s vysokým profilom obrany, Generálne opravovne (MROC) vo Veľkej Británii.

Mnohostranný projekt riešil expertný tím MRO spoločnosti AWS, ktorý preukázal jasnú schopnosť excelentnosti počas celého procesu prepracovania.

Začínajúc prieskumom všetkých jednotiek a identifikáciou častí, ktoré potrebujú nahradiť, tím zostavil modely materiálov a nákladov práce s cieľom poskytnúť konkurenčnú cenovú ponuku na schválenie zákazníkom. Po obdržaní objednávky boli objednané náhradné diely a objednal sa vlastný proces rekonštrukcie nástrojov. Položky boli potom odstránené na opravu a podzostavy boli odstránené, čím sa zabezpečil, že všetok odizolovaný materiál bol zlikvidovaný pomocou kontrolovaných procesov spracovania odpadu. Nakoľko boli doručené zakúpené diely, boli zostavené a skúšané a následne prebudované kompletné zostavy. Tím MRO bol potom schopný vykonať funkčnú skúšku podľa špecifikácie zákazníka. Nakoniec sa vytvorilo balenie a označovanie na zákazku a po podrobnej kontrole a balení kompletných zostáv boli rádiové jednotky vrátené späť zákazníkovi v požadovaných časových úsekoch projektu.

Komunikácia so zákazníkom počas celého projektu bola kľúčom k pochopeniu a prekročeniu očakávanej úrovne renovácie, plánovaných dodávok a nákladov. Výsledkom bol silný vzťah so zákazníkom a projekt pokračoval v priebehu deväťmesačného obdobia, počnúc 50 jednotkami a skončilo dokončením 1500 jednotiek. Vynikajúce vyhotovenie a pozitívny vzťah, ktorý sme vytvorili so zákazníkom, určite vytvoria v budúcnosti viac príležitostí a spoločnosť AWS sa teší na to, že bude opäť spolupracovať s týmto globálnym lídrom v oblasti obrany.

Paul Deehan, generálny riaditeľ, komentuje: “Pracovali sme desať rokov v oblasti MRO. Tento projekt, spolu s mnohými inými počas tohto obdobia, zahŕňal obnovu a modernizáciu zariadení pre koncových užívateľov, ktoré pôvodne nevyrábala firma AWS Electronics. Ako spoločnosť podporujeme MRO počas celého životného cyklu pre vysoký počet našich súčasných zákazníkov, ale máme aj vyhradenú oblasť, ktorá podporuje MRO pre všetkých potenciálnych zákazníkov, kde sme nevybavili pôvodné zariadenia. Tento projekt mal kritické časové plány a bol som rád, že náš špecializovaný tím dokončil celý projekt pred časovým harmonogramom. ”

Práca so súčasnými a staršími zariadeniami prináša schopnosti MRO AWS široké spektrum technológií a odvetví, ktoré sa špecializujú na opravárenské služby, rekonštrukcie na "nové" štandardy, riadenie zastaranosti spolu s reverzným inžinierstvom a ďalšie. Zamestnanci tímu MRO sú vysoko kvalifikovaní v elektronickom inžinierstve, obstarávaní a riadení projektov a s týmito zručnosťami a skúsenosťami poskytujú zákazníkom bezkonkurenčnú službu. Akékoľvek spoločnosti, ktoré si želajú podporu v týchto oblastiach, kontaktujte prosím Katie Walker: katie.walker@awselectronicsgroup.com.

Umiestnenie

Incap UK

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o/Incap Slovakia Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Incap Estonia

Tehnika 9
93815 Kuressaare
Estonia

Incap India

Survey No 36-39, Pandithanahalli
Hirehalli Post, Tumkur – 572104
Karnataka
India

Akreditácie

Incap Corporation headquarters

Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

Incap Logo.png
Kontakt
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2018 AWS Electronics Group Ltd.