NOVINKY

JANUÁR 2018

AWS Electronics prešiel úspešne certifikáciou na najnovšiu revíziu zdravotníckej normy ISO 13485:2016

Newcastle-under-Lyme, Spojené kráľovstvo – Január 2019: AWS Electronics, významný poskytovateľ  špecializovaných elektronických výrobných služieb (European Electronics Manufacturing Solutions-EMS), oznámil, že úspešne prešiel ostatnou revíziou celosvetovo uznávanej normy kvality, ISO 13485:2016, vo svojom výrobnom závode v Newcastle-under-Lyme.  

Medzinárodne uznávaná norma, ISO 13485:2016 stanovuje požiadavky na systém riadenia kvality špeciálne pre oblasť výroby zdravotníckych zariadení.  Ostatná revízia kladie väčší dôraz na riadenie rizík a prijímanie rozhodnutí  vo vzťahu k riziku , a tiež zmien súvisiacich s nárastom zákonných požiadaviek vo vzťahu k dodávateľským organizáciám. S rastúcou zákazníckou základňou v oblasti zdravotníctva  splnenie štandardov potvrdzuje neustále rastúci záujem AWS zabezpečiť najvyššiu úroveň kvality, ktorú možno dosiahnuť v oblasti vývoja a výroby zdravotníckych zariadení.

PCBA

Paul Deehan, CEO AWS Electronics Group, uvádza: „Snažíme sa zabezpečiť našu akreditáciu na najnovšiu verziu noriem nielen kvôli zlepšeniu našich interných procesov, ale aj kvôli zabezpečeniu, že naše dodávky zodpovedajú našej stratégii a záväzkom voči zákazníkom.   Sme radi, že máme obnovenú našu certifikáciu pre oblasť zdravotníctva na normou ISO 13485:2016, spolu s množstvom našich zákazníkov pôsobiacich v sektore zdravotníckych a vedeckých nástrojov. Toto osvedčenie sa radí k mnohým iným, ktorých sme držiteľom pre rôzne sektory, v ktorých pôsobíme.”

AWS sa teší, že môže podporiť zákazníkov v množstve priemyselných odvetví s akreditáciou platnou pre oblasť obrany a letectva,  (NADCAP & AS 9100D); automobilového priemyslu (IATF 16949); ochrany životného prostredia (ISO 14001) a pod. AWS pôsobí v súlade s množstvom iných noriem  - takých ako ATEX Intrinsically Safe - zabezpečujúc, že zákaznícke špecifické požiadavky procesu sú vždy zohľadnené.

Umiestnenie

Incap UK

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o/Incap Slovakia Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Incap Estonia

Tehnika 9
93815 Kuressaare
Estonia

Incap India

Survey No 36-39, Pandithanahalli
Hirehalli Post, Tumkur – 572104
Karnataka
India

Akreditácie

Incap Corporation headquarters

Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

Incap Logo.png
Kontakt
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2018 AWS Electronics Group Ltd.