Umiestnenie

AWS Electronics Ltd.

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Akreditácie
Kontakt
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black YouTube Icon
 • Black Facebook Icon
Incap Logo.png

© 2018 AWS Electronics Group Ltd. 

SEKTORY A TRHY

Zákazníci spoločnosti AWS pracujú väčšinou v prostredí popredných presných špičkových technológií. Vyžadujú vysokú úroveň technickej a inžinierskej podpory. Tiež od nás očakávajú rýchle reakcie, rozhodovanie a to, že budeme flexibilní voči požiadavkám neustále sa meniacim trhových podmienok.

 

ZAMERIAVAME SA NA:

 • Špičkové technológie

 • Komplexnú zmes, maximálnu komplexnosť, nízky až stredný objem

 • Vedúce postavenie na trhu

 • Servisné spoločnosti, ktoré požadujú výrobné riešenia

 • Zohľadnenie celkovej obstarávacej ceny

 • Podporovanie dlhodobých vzťahov

 • Trhy s vysokým rastom

NIEKTORÉ Z HLAVNÝCH TRHOV A SEKTOROV, V KTORÝCH PÔSOBÍME:

 • Letectvo

 • Automobilový priemysel

 • Ukladanie dát a médiá

 • Obrana

 • Životné prostredie/Zelená energia

 • Potraviny a predaj

 • Priemyselná regulácia

 • Zdravotníctvo

 • Ropné, plynárenské a ťažobné odvetvie

 • Bezpečnosť

 • Veda/prístroje

 • Doprava a infraštruktúra