Profil Spoločnosti

 

Spoločnosť AWS pôsobí na medzinárodnej platforme a má prevádzky v Spojenom kráľovstve a na Slovensku a poskytuje svojim zákazníkom nespočetné množstvo riešení pre elektronickú výrobu.

AWS Electronics Ltd., so sídlom v Newcastle-under-Lyme, Veľká Británia, poskytuje komplexné dodávky na kľúč vrátane PCBA, elektromechanickej montáže, montáže káblov a postrojov popri rýchlych prototypoch a údržbách, opravách a generálnych opravách.

AWS-Slovakia, s.r.o, je zrkadlový obrazový systém so sídlom v Námestove na Slovensku, poskytujúc tak zákazníkom rozšírenú možnosť nízko-nákladovej výroby k vyhradenej sieti pre automobilové projekty.

Skupina AWS Electronics  rastie rýchlo tým, že reaguje na potreby zákazníka a poskytuje odbornú montáž, ktorá vypĺňa úzky priestor na trhu v oblasti dosiek plošných spojov, kompletné skonštruovanie produktu a elektro-mechanické montáže. Skupina zastrešuje vysokú úroveňtechnických možností a popredné presné výrobné technológie, ktoré sú zvyčajne spojené s nadnárodnými spoločnosťami s prístupom k zákazníckemu servisu, ktorý je založený na partnerstve a osobných službách.

​​

Zákazníci využívajú výhody špecializovaných tímov podpory zákazníkov, ktoré sa snažia v plnej miere pochopiť podnikanie a produkty zákazníkov s cieľom optimalizovať dodávku špecializovaných elektronických výrobných služieb a riešení, ktoré sú flexibilné a nákladovo efektívne.

 

STRATÉGIA

 

V posledných 10-tich rokoch sa AWS rýchlo rozrástla prostredníctvom významných investícií a rozšírenia v oboch svojich zariadeniach v Spojenom kráľovstve aj na Slovensku. Vďaka zameraniu na zákazníka vyvinul svoju technickú spôsobilosť a rozšíril svoju medzinárodnú pôsobnosť, aby sa stal jedným z popredných európskych poskytovateľov EMS.

Spoločnosť pracuje v súlade s jasným strategickým plánom:

​​

 • Rozvíjať interné možnosti v oboch zariadeniach - poskytovateľkompletného servisu

 • Dodávateľský reťazec – globálne obstarávanie za najlepšie ceny

 • Optimalizácia operácií - štandardizácia procesov, postupov a zariadení

 • Rozvíjať možnosti dizajnu

 • Získať nové technológie – jasne definovaný plán technológií

 • Investovanie do podnikových systémov - ERP / MRP / AWS Control - dosiahnutie štandardizácie na oboch výrobných miestach.

 • Podporovať neustále zlepšovanie

 • Prijať princípy racionalizácie výroby

 • Dosiahnuť excelentnosť v metodike/výrobe AWS

 • Rozšíriť kontroly a výkazníctvo

 

Táto stratégia je priamou reakciou na podporu neustále sa meniacich potrieb a požiadaviek našich zákazníkov a trhov, ktoré obsluhujú.

 

HISTÓRIA

 

1974 - 2004 AWS založil v Newcastle-under-Lyme, Veľká Británia, vykonávajúci kovovú prácu a základnú výrobu elektroniky

2005 – Výkup manažmentu spoločnosti AWS Electronics Paulom Deehanom

2006 - 2008 Akvizície spoločností Jantec (UK), Cemgraft (UK), Instem (UK) a Electro-Connect (Slovensko)​​

2007 - Dosiahnutá certifikácia AS 9100 (Letecký priemysel)

 

2009 - Instem konsolidovaný do AWS

 

2010 - Významná investícia do nového účelového EMS zariadenia v Námestove na Slovensku o rozlohe 2601m²

 

2011 - Dosiahnutá certifikácia NADCAP (Obrana)

 

2014 - Zjednotenie Cemgraft a Jantec do AWS

 

2014 - Dosiahnuté certifikácie podľa ISO 13485 (Zdravotníctvo)

 

2015 - Vylepšené investície do zariadenia NPI (Fast Track/Rýchla cesta)

 

2015 - Investovanie do automobilovej haly na Slovensku

 

2016 – Pridaná vysokonapäťová výrobná kapacita

 

2017 - Dosiahnutá certifikácia ISO / TS 16949 (Automobilový priemysel)

 

"Poslaním spoločnosti AWS je stať sa popredným medzinárodným poskytovateľom na trhu poskytovania služieb výroby elektroniky a podporných službách, pri poskytovaní komplexných možností našim zákazníkom. Je schopná plne nákladové výhody, no tiež poskytnúťzákazníkom zákazkové služby, ktoré sa zameriavajú na činnosti s vysokou pridanou hodnotou a špičkové technológie."

Zaviazali sme sa podporovať potreby našich zákazníkov s vysokou úrovňou flexibility a podporiť ich v rozvoji vlastného rastu. Pri tom sa snažíme ponúknuť širokú škálu služieb s pridanou hodnotou a podporu.

Zákazníci využívajú výhody špecializovaných podporných zákazníckych tímov, ktoré sa snažia v plnej miere pochopiť podnikanie a produkty zákazníkov s cieľom optimalizovať poskytovanie riešení EMS.​​​

Spoločnosť AWS ponúka kompletné riešenie na kľúč od koncepčnej fázy po výrobu, testovanie a podporu do konca životnosti.

 

Etické Zásady

Spoločnosť AWS vyvinula všetky svoje podniky tak, aby fungovali etickým spôsobom. Náš kľúčový kódex je založený na:

 • vedení otvorenej a úprimnej komunikácie s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

 • zabezpečení toho, aby všetky podmienky každej transakcie boli jasne stanovené.

 • zabezpečení toho, aby zákazníci a dodávatelia boli informovaní o všetkých činnostiach, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú podmienky transakcie a podniknutí všetkých primeraných opatrení na minimalizovanie rizík pre zúčastnené strany,

 • rešpektovanie dôvernosti akejkoľvek informácie, ak to očakávajú alebo formálne či neformálne požadujú zákazníci a dodávatelia prostredníctvom zmluvy o mlčanlivosti (NDA).

UMIESTNENIE

AWS Electronics Ltd. (UK)

4.500m²

210+ Zamestnancov

€23.8m+ Obratu

AWS-Slovakia, s.r.o

5.200m²

240+ Zamestnancov

€19m+ Obratu

AWS Electronics Ltd. (UK)

4.500m²

210+ Zamestnancov

€23.8m+ Obratu

AWS Electronics Ltd. (UK)

4.500m²

210+ Zamestnancov

€23.8m+ Obratu

 
Umiestnenie

Incap UK

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o/Incap Slovakia Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Incap Estonia

Tehnika 9
93815 Kuressaare
Estonia

Incap India

Survey No 36-39, Pandithanahalli
Hirehalli Post, Tumkur – 572104
Karnataka
India

Akreditácie

Incap Corporation headquarters

Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

Incap Logo.png
Kontakt
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Facebook Icon
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2018 AWS Electronics Group Ltd.