VÝROBNÉ KAPACITY A SCHOPNOSTI

Skupina AWS ponúka kompletné riešenia na kľúč počas celej životnosti produktu.

 

"Naše technické schopnosti zaisťujú, že môžeme podporiť takmer akékoľvek odvetvie trhu, kde sa požaduje na elektronická alebo elektromechanická montáž výrobkov"

 

FAST TRACK

 

Rýchlosť je na trhu často rozhodujúca pre úspech uvedenia nového produktu na trh.

AWS Fast Track je unikátne samostatné zariadenie založené v Spojenom kráľovstve spoločnosti AWS, ktoré ponúka rýchle prototypovanie a zostavu malých dávok s mimoriadne rýchlou, presnou a spoľahlivou službou.

Kľúčom našej výrobnej schopnosti je skúsená a schopná pracovná sila využívajúca najmodernejšie vybavenie a softvér. Naši vysokoskúsení operátori sú schopní umiestniť vaše starostlivo vyberané komponenty a požiadavky na BGA s využitím vlastného, počítačom riadeného softvérového systému SpeedPlacer na riadenie umiestňovania s programom generovaným priamo z vašich pôvodných údajov.

 

Vaše požiadavky na zariadenie Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek sú oceňované a obstarávané priamo z vášho BOM, aby nedochádzalo k oneskoreniam prípravy MRP špecializovaným tímom Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek spoločnosti AWS. Budeme pracovať s dielmi zabezpečenými bezplatne, odoslaným materiálom alebo vykonávať kompletné obstarávanie. Diely sú prijímané do určeného skladu Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek a dodávané priamo do vašich zariadení zamestnancom skladov Fasttrack - rýchla výroba prototypov a vzoriek.

Vaša dokumentácia vrátane výkresov, Gerberových súborov a špecifických pokynov sú uložené a spravované prostredníctvom unikátneho systému správy údajov spoločnosti AWS.

Spoločnosť AWS vám poskytne komplexnú správu o spätnej väzbe, aby ste vylepšili proces návrhu v budúcnosti. Naši inžinieri podrobne preskúmajú vaše technické údaje a zvýraznia problémy, ktoré by mohli spôsobiť nákladné oneskorenia počas výroby.

"Spoločnosť AWS vám poskytne rýchlu odozvou, ktorú potrebujete na dokončenie svojho prototypu alebo predbežnú výrobu v závislosti od času."

Uvedenie Nového Produktu (NPI)

 

Spoločnosť AWS zabezpečuje celý rad služieb uvedenia nových produktov na trh (NPI). Zahŕňa kompletnú podporu návrhu od fáz konceptu po návrh, konštrukciu a testovanie. Spoločnosť AWS má rozsiahle technické schopnosti, ktoré využívajú osvedčené techniky, ako je napríklad:

 • Návrh na výrobu (DfM)

 • Návrh na testovanie (DFT)

 • Návrh na údržbu (DfMt)

 • Režim zlyhania návrhu a analýza účinkov (DFMEA)

 • Režim zlyhania procesu a analýza účinkov (PFMEA)

 • Správa problémov (8D analýza koreňových príčin)

​​

V priamej spolupráci s projekčnými tímami zákazníkov prejdeme s produktom všetkými stupňami vývojovej fázy na zabezpečenie komplexných a účinných výrobných procesov. Optimalizácia výrobného procesu pomocou týchto techník znamená, že sme dosiahli najnižšie náklady, a to nielen pre náklady na výrobok, ale aj náklady spojené s uvedením na trh.

Naším cieľom je minimalizovať problémy pri uvedení na trh v súlade s osvedčenými postupmi odvetvia pri riadení problémov v správnom čase vývoja (predprodukcia).

Krivka problémov… riadenie procesov uvedenia nových produktov na trh (NPI) na získanie ideálnej krivky, ktorá výrazne ušetri náklady a pomôže získat’ spokojnost’ zákazníka.

Náklady na odstránenie problémov v tejto etape vývoja a uvedenia na trh sú výrazne nižšie, ako po výrobnej fáze č. 1 – môžu byť až 8 krát nižšie. Problémy na mieste tiež spôsobujú obavy zákazníka, pretože reklamácie, nákladné prepracovanie a zavedenie zmeny sú drahé, nehľadiac na to, že spoločnosť stratí dobré meno.

Tento nástroj riadi proces testovania a validácie v počiatočnom štádiu. Orientujeme sa na nájdenie problému pred ich skrývaním. Akonáhle sú zistené problémy, "analýza základných príčin" pomocou 8D zabezpečuje, že sú navrhnuté riešenia a problémy odstránené.

Spoločnosť AWS poskytuje tieto zručnosti v rámci svojej ponuky služieb NPI a spája ich do dokonalosti zákazníckeho projekčného tímu v týchto technikách.

CELOSVETOVÁ EXCELENTNOST' V EMS

Nákup a Logistika

 

S cieľom dokonalej integrácie výrobný cyklus vyžaduje, aby boli elektronické, strojné a súvisiace komponenty doručené na správne miesto v správny čas. Od prijímania objednávok až po dodávku umožňuje presné naplánovanie riadiť procesy dodávky a výroby v súlade s požiadavkami zákazníkov na dodávky.

Procesy zásobovania spoločnosti AWS sú automatizované, aby bolo možné optimalizovať účinnosť a zabezpečiť ich spoľahlivosť. Integrovaný systém kontroly spoločnosti AWS nám umožňuje zadať naše objednávky rýchlo a efektívne.

Naše nákupné a logistické oddelenia sú schopné nájsť komponenty kdekoľvek vo svete.

Spoločnosť AWS sa opiera o sieť globálnych dodávateľov starostlivo vybraných na základe ich technickej a ekonomickej výkonnosti. 

Okrem podpory výrobného procesu je kľúčom pri zaisťovaní úspechu projektu logistika: dodanie finálneho produktu na požadované miesto včas, riadenie dopravy, colné odbavenie a zaslanie logistických dokladov.

Môžeme spracovávať a ukladať výrobky v našich skladoch a doručovať ich priamo našim zákazníkom po prispôsobení potrebám zákazníka (plnenie).

Zákazníci uzatvárajú zmluvu so spoločnosťou AWS na hodnotenie súpisu materiálov (BOM) na riadenie zastarávania komponentov počas i mimo záručnej doby.

 
 

VÝROBA: Montáž Zostáv/Podzostáv

Skupina AWS sa špecializuje na elektro-mechanickú montáž špičkovej technológie.

Okrem základných výrobných kapacít (montáž hotových produktov, podzostáv, dosiek plošných spojov a káblových zväzkov) má skupina rozsiahle schopnosti v oblastiach, ako je podpora návrhu, využitie zdrojov, popredajná podpora a riadenie zastarávania.

Skupina AWS poskytuje výrobné riešenia pre podzostavy a úplnú výrobu výrobkov, ktorá zahŕňa prototypy až finálnu výrobu v malých a stredných objemoch. Skupina AWS zahŕňa širokú škálu výrobkov z komplexných robotických riadiacich systémov, radarového dohľadu a výstražných systémov, až po zložité vedecké alebo elektro-mechanické zariadenia vrátane vysokonapäťového napájania, vlnovodov a montáže vysokofrekvenčného okruhu. 

 

Zostavy náročné na výrobu  môžu byť podporené prostredníctvom nášho stredoeurópskeho montážneho zariadenia so sídlom na Slovensku, aby sa zabezpečila nákladová efektívnosť v rámci celkových obstarávacích nákladov.

K službám patrí:

 • Špecializované zákaznícke zmluvné tímy a montážne bunky

 • Špecializovaná podpora zákazníkov, krátke komunikačné linky do výrobnej haly

 • Celkové obstarávanie alebo kompletné/čiastočné bezplatné zabezpečenie

 • Systém ERP/MRP, systémy riadenia kanban, JIT

 • Dávková alebo plynulá montáž na linke

 • Funkčné testovanie podľa dohodnutých požiadaviek

 • Spätná sledovateľnosť a dokumentácia v súlade s požiadavkami zákazníkov

 • Prístup k informáciám o stave na internetových stránkach

 • Balenie podľa špecifikácií klientov

 • Skladovanie, skladové hospodárstvo a konsignačné sklady

 • Distribúcia (domáca alebo medzinárodná) až k zákazníkovi, líniová, centrálna alebo ku koncovému používateľovi

 • Plánovanie a riadenie zastarávania

 • Údržba, opravy a generálne opravy​

TESTOVANIE

 

Spoločnosť AWS verí, že zákazníci sa snažia poskytnúť svojim zákazníkom čo najspoľahlivejší produkt. Úspešná stratégia testovania odhalí chyby, ku ktorým najpravdepodobnejšie dochádza v procese výroby elektroniky, a bude preto zlepšovať efektívnosť nákladov na výrobok a zabezpečovať dodávku spoľahlivých a kvalitných výrobkov na trh.

Keďže sa montáž dosiek plošných spojov stáva čoraz zložitejšou, schopnosťtestovať tieto výrobky pomocou tradičných metód a systémov sa stáva ťažšia. Preto s ohľadom na návrh na testovanie (DFT) je v počiatočných fázach vývoja výrobkov veľmi dôležité zabezpečiť, aby bolo možné dosiahnuťprimerané pokrytie testu a diagnostiku chýb.

Výhody DfT zahŕňajú:

 • Zlepšené pokrytie testu

 • Skrátené časy testov

 • Komplexnú opakovateľnú výrobu produktov

 • Znížené náklady na testy

 

Špecializovaní manažéri testovania spoločnosti AWS úzko spolupracujú s návrhárskymi a výrobnými tímami s cieľom sledovať a informovať o všetkých aspektoch priebehu testu, aby sa zabezpečilo, že vo výrobnom procese budú použité špičkové riešenia presného testovania.

 

Naši Test inžinieri zvyčajne vyvíjajú nákladovo efektívne automatické testovacie zariadenia (ATE) a vlastné funkčné testovacie systémy na overenie výkonnosti produktov, od PCBA a podzostáv do systémových zostáv vyššej úrovne, aby spĺňali zmluvné požiadavky.

Spoločnosť AWS ponúka širokú škálu možností testov, pričom zabezpečuje, že budeme ponúkať správne testovacie stratégie pre vaše produkty.

Ponúkané služby testovania a kontrol:

 • ICT (obvodové testovanie)  |  Teradyne Spectrum 8800  |  Yelo 7130B | Teradyne 1800

 • AOI (automatická optická kontrola) | Mirtec MV-3L x 3 | Cyber Optics Flex Ultra HR x 2

 • Röntgenové testy  | Nikon X-Tek machines x 3

 • Test pomocou pohyblivej sondy |  SPEA 40/40 x 2

 • Boundary-scan  |  JTAG samostatné stanice x 7  |  XJTAG – XJ Runner  |  Corelis

 • Funkčný test|  MK test automatizovaný systém na testovanie káblových zväzkov x 3

 • HASS (Highly Accelerated Stress Screening, stresový skríning pri vysokej rýchlosti)  |  Sigma 800, vrátane vibrácií

 
 

PODPORA PO PREDAJI

 

Skupina AWS sa zaväzuje poskytovať špičkové služby počas celej životnosti elektronických produktov – od návrhu a prípravy prototypov; cez výrobu, testovanie a inštaláciu, až po starostlivosť po predaji, ako je napríklad údržba, opravy a generálne opravy.

Spoločnosť AWS má skúsenosti s vykonávaním aktivít MRO pre zákazníkov a prostredníctvom našich špecializovaných opravárenských inžinierov sa špecializujeme na aspekty riadenia opráv, reverzného inžinierstva a riadenia inovácií v širokej škále zastaralých technológií a sektorov. Spoločnosť AWS vie, že mnohé z týchto aktivít MRO sú podporované vašim kritickým a nákladným inžinierskym zdrojom. Poskytujeme vám príležitosť uvoľniť tento cenný zdroj, ktorý používate práve pri starších opravách. Dosiahli sme pokrok tým, že sme sa z bežného zmluvného výrobcu, stali poskytovateľom služieb od  vývoja výrobku až po koniec jeho života a to najmä MRO. Naše skúsenosti v oblasti elektronického inžinierstva, obstarávania a riadenia projektov, ktoré nám dobre slúžili v týchto tradičných oblastiach, sú teraz hodnotné v dobe, keď majú naši zákazníci obmedzené kapitálové výdavky a hľadajú cenovo účinné riešenia na riadenie aktív.

Spoločnosť AWS pôsobí v širokom rozsahu priemyselných odvetví a realizácie údržby, opráv a generálnych opráv sa v ničom nelíšia, pričom AWS poskytuje podporu produktu v takých rôznych oblastiach, ako je banská technika, satelitné systémy, lekárske zariadenia, cestná a železničná infraštruktúra a predajné automaty.

Služby spoločnosti AWS v oblasti údržby, opráv a generálnych opráv sa týkajú nasledujúcich:

 • Vyhradené zariadenia pre opravy s odborníkmi pre aktuálne a staršie zariadenia

 • Služby opráv pre produkty od iných spoločností ako AWS vrátane už neexistujúceho pôvodného vybavenia výrobcu (OME) /li

 • Obnova podľa najmodernejších štandardov vrátane inovácií

 • Správa zastarávania

 • Spätná analýza a to najmä s ohľadom na staršie zariadenia

 • Skúsenosti s riadením využitia externých zdrojov v prípade údržby, opráv, generálnych opráv a transferu TUPE

 

Navštívte záložku Prípadové štúdie, prosím, a dozviete sa, ako zákazníci AWS získali prospech z AWS pri riadení svojej činnosti MRO.

 

AKREDITÁCIE

ISO 9001:2015 (UK) (Slovakia)

ISO 13485:2016 (UK) (Slovakia)

AS 9100D (UK) (Slovakia)
ISO 14001:2015 (UK) (Slovakia)
Cyber Essentials (UK)

OHSAS 18001:2007 (Slovakia)

IATF 16949:2016 (Slovakia)

Okrem vyššie uvedených noriem AWS pracuje v súlade s mnohými ďalšími normami, napr. pre zdravotníctvo (ISO 9001:2003 & FDA), telekomunikácie (BABT), ropné, plynárenské a ťažobné odvetvie (ATEX a zariadenia do výbušného prostredia), bezpečnosť (List X), vždy prihliada a plní osobitné postupy zákazníkov a ich požiadavky na procesy.

Umiestnenie

Incap UK

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o/Incap Slovakia Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Incap Estonia

Tehnika 9
93815 Kuressaare
Estonia

Incap India

Survey No 36-39, Pandithanahalli
Hirehalli Post, Tumkur – 572104
Karnataka
India

Akreditácie

Incap Corporation headquarters

Bulevardi 21
00180 Helsinki
Finland

Incap Logo.png
Kontakt
 • Black LinkedIn Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Facebook Icon
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2018 AWS Electronics Group Ltd.