Umiestnenie

AWS Electronics Ltd.

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Akreditácie
Kontakt
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
Incap Logo.png

© 2018 AWS Electronics Group Ltd. 

NOVINKY

SEPTEMBER 2018

Daniel Kinsey preberá agendu controllingu skupiny AWS

Newcastle-under-Lyme, Veľká Británia september 2018: Spoločnosť AWS Electronics, jedna z popredných európskych poskytovateľov špecializovaných výrobcov elektronických výrobných služieb, s potešením oznamuje, že Daniel Kinsey preberá agendu controllingu skupiny AWS. Spoločnosť AWS so sídlom v Spojenom kráľovstve a na Slovensku ponúka možnosti výroby elektroniky v oblasti rýchlych prototypov, PCBA, výroby káblov a montážnych jednotiek spolu so špeciálnymi  servisnými službami. Daniel preberá zodpovednosť za obidve miesta v Spojenom   kráľovstve  aj na  Slovensku.


Daniel má desať ročnú prax a počas tohto obdobia získal bohaté skúsenosti v oblasti výroby a služieb. Po štúdiu na získanie kvalifikácie AAT a CIMA  sa v roku 2015 stal plne kvalifikovaným účtovníkom a teraz sa teší na výzvu novej úlohy. V nadväznosti na pokračujúci rast AWS Elektronics je Daniel odhodlaný zamerať sa na zefektívnenie procesov pre závody v UK a na Slovensku, s dlhodobou ambíciou dosiahnuť pre AWS- Slovakia rast podľa vzoru závodu v UK.

Daniel Kinsey