Umiestnenie

AWS Electronics Ltd.

Croft Road

Newcastle-under-Lyme

Staffordshire, ST5 0TW UK 

AWS-Slovakia, s.r.o Vavrečka 311

02901

Námestovo

Slovakia 

Akreditácie
Kontakt
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Facebook Icon
Incap Logo.png

© 2018 AWS Electronics Group Ltd. 

NOVINKY

JÚL 2018

AWS Electronics vymenuje Ameliu Godwin za manažéra cenových ponúk

Newcastle-under-Lyme, Veľká Británia júl 2018: Spoločnosť AWS Electronics, jedna z popredných európskych poskytovateľov špecializovaných výrobcov elektronických výrobných služieb, s potešením oznamuje vymenovanie Amelie Godwinovej za nového manažéra cenových ponúk skupiny. Spoločnosť AWS so sídlom v Spojenom kráľovstve a na Slovensku ponúka možnosti výroby elektroniky v oblasti rýchlych prototypov, PCBA, výroby káblov a montážnych jednotiek spolu so špeciálnymi  servisnými službami. Amelia preberá zodpovednosť za celý proces tvorby cien pre skupinu, koordináciu požiadaviek zákazníkov a spoluprácu s dodávateľmi za účelom dosiahnutia najlepších strategických cien.


Amelia, ktorá má rozsiahlé znalosi a skúsenosti v oblasti podpory zákazníka, pred nástupom do AWS Electronics pracovala v oblasti automobilovej bezpečnosti ako manažér zákaznickeho servisu pre Európu. Do AWS Electronics  Amelia nastúpila v roku 2014, kde pracovala v oblasti podpory zákazníka ako account manager. Od nástupu Amelia vynikala v poskytovaní podpory zákazníka a nadobudla bohaté znalosti v oblasti elektrotechnickej výroby, služieb a riešení, ktoré AWS poskytuje. Pre Ameliu je tak prirodzene ďalším krokom posun z pozície, kde zodpovedala za podporu a služby poskytované vybraným zákazníkom na riadiacu pozíciu, v rámci ktorej bude riadiť cenové ponuky v rámci celej spoločnosti. 

Amelia Godwin, Group Quotations Manager